logo

  • E-Posta

    info@utsmedimed.com
  • İletişim

    0531 515 1010
    0541 528 9456

Bizden Haberler

Ticari Firmalar İçin Dış Pazar; Ticari Firmalar İçin Dış Pazar;

Günümüz dünyasında rekabet ve hızlı erişim kaynakları, ticari faaliyet gösteren firmaları daha geniş alanlarda fırsatlar aramaya yönlendirmektedir. Günümüzde uluslararası pazarlarda faaliyet göstermek için dış piyasa stratejileri geliştirerek dünya pazarındaki fırsatlardan faydalanmak isteyen firma sayısı gün geçtikçe artış göstermektedir. Dış pazarlara açılmak firmaların pazar ağlarının genişlemesinin yanı sıra, kâr oranlarındaki artışlar, üretim kapasitesindeki büyüme ve iç pazardaki bağımlılığı azaltmak gibi faktörlerin olumlu yönde gelişmesi pazar dengelerinin sağlanmasına olanak sağlamaktadır. Dış pazarlara açılma girişimleri firmaların kendileri için yeni yöntemler geliştirmelerine imkân sağlarken, ülkeler içinde dış ticaret politikalarına önemli ölçüde faydalar sağlamaktadır. Dış pazarlarda ürünlerinize ne oranda talep olduğunu anlamak için alan araştırması yapılması kaçınılmazdır. Dış pazar eylemleri, iç pazarda yaşanan ekonomik dalgalanmalardan etkilenmemek, mevsimsel performans düşüklüklerinden ve para akışları gibi sorunları büyük oranda azaltarak, firma işletme sermayesine katkı sağlamaktadır. Dış pazarda başarılı olma olasılığı, firmaların kendi yerel faaliyet alanlarındaki iş potansiyellerini ne oranda geliştirdikleri ile paraleldir. İç pazardaki performans seviyesi dış pazarda da kendisini hissettirecektir. İç pazardaki pozisyonları ele alarak dış pazara yönelmek akıllıca olup, küresel dünyada sadece var olmak değil, farklı olarak var olmayı hedeflemek doğru adım olacaktır. Etkili fizibilite analizleri yapılarak firmaların dış pazardaki faaliyetleri için yol gösterici kaynaklar belirlenmelidir. Dış pazarda yapılan araştırmaların başında hedef müşteri kitlesi kim? Hangi dış pazar alanındayım? Nereden başlamalıyım? Gibi ana başlıklar ihracat stratejisi için önem arz etmektedir. Dünya piyasalarındaki gelişmelerin takip edilmesi, ticari ve ekonomik analizler çıkarılması, pazarda bilgi sahibi uzman görüşlerinin dikkate alınması da önemli unsurlardandır. Dış pazarın olumlu yönlerinin yanı sıra, getirdiği risklerde göz ardı edilmemeli elbette, şöyle ki; dış pazardaki rekabetin öngörülenden daha fazla olma durumu, dış pazar müşterilerinin ödeme şekilleri ve hedef ülkedeki ticari politikaların yapısı, ürünlere getirilen kotalar, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, savaşlar gibi ulusal düzeydeki olumsuzluklarda dış pazarlarda sorunlu süreçler yaratabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir