logo

  • E-Posta

    info@utsmedimed.com
  • İletişim

    0531 515 1010
    0541 528 9456

Bizden Haberler

Sağlık ve Kültürler Arası İletişim Sağlık ve Kültürler Arası İletişim

Sağlık kendi başına her canlı için bir haktır. Eşitlik ve adaletli bir şekilde statüleri ne olursa olsun insanlar sağlık hizmetlerinden yararlan malılar. İnsanlar tüm dünyada hak ettikleri gibi sağlık hizmetlerinden faydalanmalı ve sağlık hizmeti veren tüm mercilerin kültürel ayrım yapmadan toplum sağlığına katkı için ulaşılabilir, etkin, sağlık hizmetinin satın alınabilir ve sürdürülebilir niteliklere sahip olması gerekir. Sağlıkta eşitsizliği kültürel değişim, beslenme, sosyal güvence, ayrımcılık vb. gibi konular etkili olmayıp sağlık için etik ilkeler etkili olmalı ve geliştirilmelidir. Coğrafi hareketliliklerle birlikte çeşitli kültürlerde karmaşık toplumların oluşması, sosyal farklılıklar bakımından sağlık hizmetinden faydalanmada eşitsizliklere yol açmaktadır. Sağlık hizmeti alan ve sağlık hizmeti verenler birbirlerini algılamakta güçlük çekmektedirler. Kültürel çeşitlilik sağlık çalışanlarını olumsuz etkileyerek verilen hizmetin kalitesini düşürmektedir.

Bazı kültürlerde sağlık çalışanları ile diyalog kurmak uygun bir davranış sayılmaz, bu durum önerilen tedavinin doğru anlaşılmamasına, yanlış ilaç kullanımına ve tıbbi hataların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilmektedir. İletişim sözel ya da sözel olmayan yollarla iletilmesini ve alınmasını kapsayan süreçten oluştuğuna göre tüm insanlık kültürel dünyayı kabullenmeli, güçlü bir iletişim için saygıyı içeren ortam oluşturularak, bireyleri oldukları gibi kabullenmenin yanı sıra ona bir insan olarak davranmalıdır.

Kültürel değişimi anlamak ve var olduğunu kabullenmek kültürel iletişimin gelişmesine sebebiyet verecektir. Sağlık sunucularında ve uygulayıcılarında kültürel iletişimin sağlanması için gerekli adımların atılması ve uygulanması, sağlık hizmeti kalitesinin sürdürüle bilir olmasının yanı sıra sağlık hizmeti alanlarında haklarının doğru karşılanmasına olanak sağlayacaktır. Kültürel iletişimin yeterli olduğu sağlık sunucularında gereksiz zaman kaybı, doğru öykünün algılanması, doğru tanı belirlenmesi ve sağlık talebinde bulunanların tedaviye daha etkili yanıt vermesine olanak sağlayacaktır. Hızla küreselleşen dünyada kültürel körlüğü bir kenara bırakıp, kültürel dünyayı görerek ve bilerek kültürel farklılığı küçümsemeden tüm dünyada sağlık hizmetinin eşit haklar ile uygulanmasında, uluslar sağlık politikalarını kültürel değişimi göz önünde bulundurarak sürdürmeliler. Tüm bu kültürler arası iletişimde sağlık uygulama çabalarının bireyler arası ve kurumlar düzeyinde olması sağlanmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir