logo

 • E-Posta

  info@utsmedimed.com
 • İletişim

  0531 515 1010
  0541 528 9456

RESMİ DUYURULAR

 • TİTCK-BİYOSİDAL FİRMALARIN DİKKATİNE!

  “Geçici ruhsat hakkında hususlar MADDE 9- (1) Ülkemizin içinde bulunduğu COVID-19 kaynaklı olağanüstü durum göz önüne alındığında; insan vücuduna doğrudan temas eden dezenfektan ihtiyacının karşılanması adına sağlık kurum ve kuruluşlarında kullanımları hariç olmak üzere biyosidal ürünün fiziksel ve kimyasal analizleri ve Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerin sunulması neticesinde 3 ay süreli geçici...

  30 Nisan 2020

 • TİTCK – Tıbbi Cihaz Laboratuvar Test ve Analiz Süreçlerine Yönelik Online Eğitim Semineri

  Kurumumuzca “Yeni AB Tıbbi Cihaz Direktiflerine uyumlu laboratuvar test ve analiz süreçlerinde aktif rol alabilecek nitelikte personelin eğitimi ile kalite kontrol süreçlerinin etkililiği artırılarak sektörel süreklilik sağlanması” amacı ile Lisans üstü eğitim görenler, ilgili Meslek Örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışan kişilere kontenjan dahilinde 12.05.2020 tarihinde online olarak “Tıbbi Cihaz Laboratuvar Test ve Analiz Süreçlerine...

  23 Nisan 2020

 • TİTCK – Tüm İlaç Firmalarının Dikkatine!

  Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen COVID-19 pandemisi nedeni ile İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı iş ve işlemlerine ilişkin süreçlerde yaşanması öngörülen sorunlar değerlendirilmiştir. Bunlara bağlı olarak Dairemiz süreçlerinde aksaklık yaşanmaması adına; ikinci bir duyuru yayımlanana kadar belirli süreçlerde izlenecek yollara ilişkin düzenlemeler aşağıda yer almaktadır. Süreçlerde; apostilli veya konsolosluk onaylı belge sunulamadığında, apostil tasdiki veya...

  22 Nisan 2020

 • Klinik Araştırma Taraflarının Dikkatine!

  “COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Klinik Araştırmalarda Alınacak Tedbirler” Klinik araştırma nedir? Potansiyel ilaçların, tıbbi cihazların, diğer tanı/tedavi ürün ve yöntemlerinin kamunun kullanımına sunulması için bu ürün/yöntemlerin güvenliliğinin ve etkililiğinin bir dizi araştırma ile ispatlanması gerekir. Gönüllü kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen ve tıbbi bilgi elde etmeyi amaçlayan bu bilimsel çalışmalara klinik araştırma denir. Klinik araştırmalar yeni tedavi yöntemlerini/ürünlerini...

  21 Nisan 2020

 • TİTCK

  Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) Firma İletişim Bilgileri Güncelleme ve Firma Kayıtları Hakkında Duyurusu! Elektronik Başvuru Sisteminde (EBS) kayıtlı firmaların adres, iletişim ve KEP adresi bilgilerinde hatalar tespit edilmiştir. Firmalara kayıtlı adresleri üzerinden gönderilen birçok resmi yazı adres hatası nedeniyle geri dönmekte, KEP adresleri üzerinden gönderilen yazılar ise KEP adresinin hatalı veya aktif olmaması nedeniyle ulaştırılamamaktadır....

  21 Nisan 2020

 • Ürün Takip Sistemi (ÜTS)

  ÜRÜN KAYITLARININ GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU! Ürün kaydındaki özellikle içerikteki ürün miktarı, raf ömrü, sınırlı kullanım olup olmadığı, SUT eşleşmesi olup olmadığı vs. gibi alanların yanlış veriler içermesinden kaynaklı olarak ürün hareketlerinde çeşitli sorunlar çıkmaktadır. Bu sorunların giderilmesi için aşağıda yer alan veri alanları 20/04/2020 tarihi itibariyle başvurusuz güncellemeye açılacak olup 20/07/2020 tarihine kadar açık kalacaktır....

  21 Nisan 2020

 • TİTCK

  (AB) 2017/745 SAYILI TÜZÜK (MDR) HAKKINDA DUYURU! Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayılma hızı ve ölçeği temelinde pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (2019-nCoV) ile mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla AB Komisyonu tarafından 03.04.2020 tarihinde MDR’nin bir yıl ertelenmesine ilişkin öneri hazırlanarak AB Konseyi’ne ve akabinde AB Parlamentosu’na iletilmiştir.  Bu doğrultuda Kurumumuzca hazırlanan 08.04.2020 tarihli Duyuru...

  20 Nisan 2020

 • Tıbbi Cihaz Eğitim Sistemi

  22.04.2020 Tarihinde Yapılacak Sınav Hakkında Duyuru! “TCESİS sınavı 22.04.2020 çarşamba günü yapılacaktır. 22.04.2020 tarihli sınava katılabilmek için yeni başvuracak adayların online başvuruya ek olarak en geç 13.04.2020 günü saat 18:00 ‘e kadar başvuru evrakları Mustafa Kemal Mahallesi 2141.Sokak No:11/12 ÇANKAYA/ANKARA adresine kargo yolu ile eksiksiz olarak ulaşmış ve eğitim alanlarına uygun eğitim ücretleri ödenmiş olmalıdır....

  13 Nisan 2020

 • TİTCK

  AB KOMİSYONUNUN (AB) 2017/745 SAYILI TIBBİ CİHAZ TÜZÜĞÜNÜN (MDR) ERTELEME TASLAĞI HAKKINDA DUYURUSU Koronavirüs (2019-nCoV); daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir Koronavirüs alt tipi olup Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayılma hızı ve ölçeğine bağlı olarak pandemi olarak nitelendirilmiştir. COVID-19 salgını nedeniyle 26 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen AB’nin (AB) 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz...

  9 Nisan 2020

 • TİTCK

  COVİD-19 TIBBİ TANI KİTLERİNİN ÜTS’YE KAYDI VE İTHALAT İZİNLERİNE İLİŞKİN DUYURU Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ” ile insanlar için kullanılan 3822.00 ve 3002.15 Gümrük Tarife Pozisyonlarındaki eşyaların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi veya Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Kurumumuzun fiziksel veya elektronik ortamda düzenleyeceği uygunluk onayı aranacaktır. Bu bağlamda; · Yalnızca...

  9 Nisan 2020