logo

 • E-Posta

  info@utsmedimed.com
 • İletişim

  0531 515 1010
  0541 528 9456

RESMİ DUYURULAR

 • 10.07.2020 Tarihli Sınav Hk.

  TCESİS sınavı 10.07.2020 Cuma günü yapılacaktır. 10.07.2020 tarihli sınava katılabilmek için yeni başvuracak adayların online başvuruya ek olarak en geç 02.07.2020 günü saat 17:00 ‘ye kadar başvuru evrakları Mustafa Kemal Mahallesi 2141.Sokak No:11/12 ÇANKAYA/ANKARA adresine kargo yolu ile eksiksiz olarak ulaşmış ve eğitim alanlarına uygun eğitim ücretleri ödenmiş olmalıdır. Ödemeler bankaların çalışma saatleri nedeniyle 16:00′...

  3 Temmuz 2020

 • YASAL OLARAK GEÇERLİLİĞİ BULUNMAYAN UYGUNLUK SERTİFİKALARI

  Bilindiği üzere, tıbbi cihazların tasarımına, sınıflandırılmasına, imalatına, uygunluk değerlendirme işlemlerine, piyasaya arz edilmesine, hizmete sunulmasına ve denetlenmesine ilişkin tüm yasal gereklilikler; 07/06/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ile 09/01/2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı...

  3 Temmuz 2020

 • 03.07.2020 Tarihli Sınav Hakkında

  TCESİS sınavı 03.07.2020 cuma günü yapılacaktır. 03.07.2020 tarihli sınava katılabilmek için yeni başvuracak adayların online başvuruya ek olarak en geç 25.06.2020 günü saat 17:00 ‘ye kadar başvuru evrakları Mustafa Kemal Mahallesi 2141.Sokak No: 11/12 ÇANKAYA/ANKARA adresine kargo yolu ile eksiksiz olarak ulaşmış ve eğitim alanlarına uygun eğitim ücretleri ödenmiş olmalıdır. Ödemeler bankaların çalışma saatleri nedeniyle...

  22 Haziran 2020

 • TCESİS-26.06.2020 Tarihli Sınav Hk.

  TCESİS sınavı 26.06.2020 cuma günü yapılacaktır. 26.06.2020 tarihli sınava katılabilmek için yeni başvuracak adayların online başvuruya ek olarak en geç 18.06.2020 günü saat 17:00 ‘ye kadar başvuru evrakları Mustafa Kemal Mahallesi 2141. Sokak No: 11/12 ÇANKAYA/ANKARA adresine kargo yolu ile eksiksiz olarak ulaşmış ve eğitim alanlarına uygun eğitim ücretleri ödenmiş olmalıdır. Ödemeler bankaların çalışma saatleri...

  17 Haziran 2020

 • BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINDA KULLANILAN FİYAT DEKLARASYON BELGESİ HAKKINDA DUYURUSU

  Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen COVID-19 pandemi nedeni ile beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılması ve gerçek kaynak fiyat değişikliklerinin bildirilmesi süreçlerinde apostilli veya konsolosluk onaylı belge sunulamadığın da, apostil tasdiki veya konsolosluk onayı olmadan ilgili belgeler pandemi sürecinde firma taahhüdü ile kabul edilecektir. Başvuru üst yazısında apostilli veya konsolosluk onaylı belgenin firma tarafından daha sonra...

  17 Haziran 2020

 • SERBEST BÖLGELERDE ÜRETİM YAPAN FİRMALAR VE ÜRETİLEN TIBBİ CİHAZLAR

  2020/ÜTSG-2 Sayılı Duyuru; Bilindiği üzere “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmış olup ilgili Yönetmelik ile piyasaya arz edilen tıbbi cihazların satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik’ te tıbbi cihazların satış ve dağıtımının yapıldığı yerler, satış merkezi olarak...

  15 Haziran 2020

 • TCESİS-08.05.2020 Tarihli Telafi Sınavı Hk.

  Tıbbi cihaz telafi sınavı 08.05.2020 cuma günü yapılacaktır. Eğitimi açılan kursiyerlerin sınavlarının açılabilmesi için asgari eğitim devam şartını sağlamaları gerekmektedir. Sınava giriş öncesi devam kontrolünde dikkate alınacak son tarih 06.05.2020 çarşamba günü saat 23:59 dur. *Satış ve tanıtım elemanı eğitimi Mevzuat ve Tıbbi etik eğitimlerini içermektedir. Otomatik olarak bütün dersler açılmasına rağmen yalnızca satış tanıtım...

  30 Nisan 2020

 • TCESİS-15.05.2020 Tarihli Sınav Hk.

  Tıbbi cihaz sınavı 15.05.2020 Cuma günü yapılacaktır. 15.05.2020 tarihli sınava katılabilmek için yeni başvuracak adayların online başvuruya ek olarak en geç 06.05.2020 günü saat 17:00 ‘ye kadar başvuru evrakları Mustafa Kemal Mahallesi 2141.Sokak No:11/12 ÇANKAYA/ANKARA adresine kargo yolu ile eksiksiz olarak ulaşmış ve eğitim alanlarına uygun eğitim ücretleri ödenmiş olmalıdır. Başvurusu zamanında bize ulaşan ve...

  30 Nisan 2020

 • TİTCK-Bazı Standartlara Ücretsiz Erişim Hakkında Duyurusu

  Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayılma hızı ve ölçeği temelinde pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (2019-nCoV) ile mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla, maskeler, eldivenler, önlükler ve diğer tıbbi malzemelerin kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Avrupa Standardizasyon Örgütleri olan CEN ve CENELEC ve ISO ve IEC ile işbirliği içerisinde, tıbbi cihazlar...

  30 Nisan 2020

 • TİTCK-Biyosidal Ürün Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar!

  Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 37 inci maddesi: “Güvenlik bilgi formu MADDE 37 – (1) Güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasında; a) Biyosidal ürünler veya biyosidal ürünlerin içerisinde kullanılacak aktif maddeler için güvenlik bilgi formlarının, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanması ve gerektiğinde hazır bulundurulması zorunludur. Bir biyosidal ürün için güvenlik bilgi formunun...

  30 Nisan 2020