logo

 • E-Posta

  info@utsmedimed.com
 • İletişim

  0531 515 1010
  0541 528 9456

RESMİ DUYURULAR

 • ÜTS – DUYURU – BELGE KAYIT

  2020/KK-8 Sayılı Tıbbi Cihaz Kayıt ve Tıbbi Cihazlara ait Belge Kayıt Başvuruları ile ilgili 2020/KK-2 Sayılı Duyuruyu Tadil Eden Duyuru! Duyuru içeriğine buradan erişebilirsiniz.

  24 Eylül 2020

 • Sınıf-I Diğer ve IVD Diğer Olarak Sınıflandırılan Tıbbi Cihazlara Ait Teknik Dosyalarının Kuruma Sunulması ile ilgili Duyuru

  Piyasaya arz sürecinde herhangi bir onaylanmış kuruluş incelemesine tabi olmadan doğrudan imalatçı tarafından mezkûr mevzuat hükümleri doğrultusunda piyasaya arz edilen (Sınıf-I Diğer – IVD Diğer) tıbbi cihazların kayıt süreçlerinde ilgili ürünün tıbbi cihaz olup olmadığı ve kullanım amacı doğrultusunda beyan edilen sınıflandırmasının uygun olup olmadığı hususlarında tereddütler ortaya çıkmaktadır. İlgili ürünlerin piyasaya arzında herhangi bir...

  18 Eylül 2020

 • Ürün Tanıtım Temsilcisi Adaylarının ve Ruhsat/İzin Sahiplerinin Dikkatine!

  Bilindiği üzere 3/7/2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında “Üniversitelerin, ürün tanıtım temsilcisi yetiştiren bölümlerinden mezun olanlara diplomalarını ibraz etmeleri hâlinde veya en az yüksekokul mezunu olup Kurum tarafından yapılan veya yaptırılan sınavı başarı ile geçenlere Kurum tarafından yeterlilik belgesi düzenlenir” hükümleri...

  16 Eylül 2020

 • TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 1 – 15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği...

  3 Eylül 2020

 • BİYOSİDAL FİRMALARININ DİKKATİNE

  13.09.2019 tarihli ve 30887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3 üncü maddesi ile “İnsan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünler (Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19)” Türkiye İlaç ve Tıbbî...

  3 Eylül 2020

 • Ürün Takip Sistemi UTS-v8.5.0 Sürümü Yayınlandı

  Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri TIBBI CIHAZ – Yerli Malı Belgesi’nde Marka Adı karakter alanı arttırıldı. – Sistem İşlem Paketi’ne Sağlık Marketinde Satılacak Mı? sorusu eklendi ve başvurusuz güncelleme ekranında hem bu sorunun yanıtlanmasına hem de ilave görsel eklenebilmesi sağlandı. – Tıbbi Cihaz başvurusuz güncelleme ekranına Sağlık Marketinde Satılacak Mı? ve ilave görsel alanları eklendi. –...

  27 Ağustos 2020

 • 14.08.2020 Tarihli Telafi Sınavı Hk.

  TCESİS telafi sınavı 14.08.2020 Cuma günü yapılacaktır. Eğitimi açılan kursiyerlerin sınavlarının açılabilmesi için asgari eğitim devam şartını sağlamaları gerekmektedir. Sınava giriş öncesi devam kontrolünde dikkate alınacak son tarih 12.08.2020 Çarşamba günü saat 23:59 dur. *Satış ve tanıtım elemanı eğitimi Mevzuat ve Tıbbi etik eğitimlerini içermektedir. Otomatik olarak bütün dersler açılmasına rağmen yalnızca satış tanıtım elemanı...

  7 Ağustos 2020

 • 06.08.2020 Tarihli Sınav Hakkında

  TCESİS sınavı 06.08.2020 Perşembe günü yapılacaktır. 06.08.2020 tarihli sınava katılabilmek için yeni başvuracak adayların online başvuruya ek olarak en geç 27.07.2020 günü saat 17:00 ‘ye kadar başvuru evrakları Mustafa Kemal Mahallesi 2141.Sokak No:11/12 ÇANKAYA/ANKARA adresine kargo yolu ile eksiksiz olarak ulaşmış ve eğitim alanlarına uygun eğitim ücretleri ödenmiş olmalıdır. Ödemeler bankaların çalışma saatleri nedeniyle 16:00′...

  21 Temmuz 2020

 • TÜRKİYE, İLAÇ ALANINDA DÜNYADAKİ KURALLARI BELİRLEYEN ULUSLARARASI UYUM KONSEYİ’NE TAM ÜYE OLARAK KABUL EDİLDİ

  Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) tam üyelik başvurusu, Uluslararası Uyum Konseyinin 27 Mayıs tarihli toplantısında oy birliğiyle kabul edildi. Bu sayede ülkemizde ruhsatlandırılan beşeri tıbbi ürünlerin, yapılan klinik çalışmaların, yürütülen farmakovijilans faaliyetlerinin uluslararası standartları karşıladığı tescil edilmiş oldu. 2017 Kasım ayından beri Konseye gözlemci statüsünde katılan TİTCK, üyelik kriterlerinin tamamını...

  17 Temmuz 2020

 • Biyosidal Firmalarının Dikkatine

  13.09.2019 tarihli ve 30887 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 12.03.2020 Tarihli ve 31066 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Türkiye İlaç ve...

  6 Temmuz 2020