logo

 • E-Posta

  info@utsmedimed.com
 • İletişim

  0531 515 1010
  0541 528 9456

RESMİ DUYURULAR

 • TCESİS-08.05.2020 Tarihli Telafi Sınavı Hk.

  Tıbbi cihaz telafi sınavı 08.05.2020 cuma günü yapılacaktır. Eğitimi açılan kursiyerlerin sınavlarının açılabilmesi için asgari eğitim devam şartını sağlamaları gerekmektedir. Sınava giriş öncesi devam kontrolünde dikkate alınacak son tarih 06.05.2020 çarşamba günü saat 23:59 dur. *Satış ve tanıtım elemanı eğitimi Mevzuat ve Tıbbi etik eğitimlerini içermektedir. Otomatik olarak bütün dersler açılmasına rağmen yalnızca satış tanıtım...

  30 Nisan 2020

 • TCESİS-15.05.2020 Tarihli Sınav Hk.

  Tıbbi cihaz sınavı 15.05.2020 Cuma günü yapılacaktır. 15.05.2020 tarihli sınava katılabilmek için yeni başvuracak adayların online başvuruya ek olarak en geç 06.05.2020 günü saat 17:00 ‘ye kadar başvuru evrakları Mustafa Kemal Mahallesi 2141.Sokak No:11/12 ÇANKAYA/ANKARA adresine kargo yolu ile eksiksiz olarak ulaşmış ve eğitim alanlarına uygun eğitim ücretleri ödenmiş olmalıdır. Başvurusu zamanında bize ulaşan ve...

  30 Nisan 2020

 • TİTCK-Bazı Standartlara Ücretsiz Erişim Hakkında Duyurusu

  Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayılma hızı ve ölçeği temelinde pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (2019-nCoV) ile mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla, maskeler, eldivenler, önlükler ve diğer tıbbi malzemelerin kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Avrupa Standardizasyon Örgütleri olan CEN ve CENELEC ve ISO ve IEC ile işbirliği içerisinde, tıbbi cihazlar...

  30 Nisan 2020

 • TİTCK-Biyosidal Ürün Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar!

  Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 37 inci maddesi: “Güvenlik bilgi formu MADDE 37 – (1) Güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasında; a) Biyosidal ürünler veya biyosidal ürünlerin içerisinde kullanılacak aktif maddeler için güvenlik bilgi formlarının, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanması ve gerektiğinde hazır bulundurulması zorunludur. Bir biyosidal ürün için güvenlik bilgi formunun...

  30 Nisan 2020

 • TİTCK-BİYOSİDAL FİRMALARIN DİKKATİNE!

  “Geçici ruhsat hakkında hususlar MADDE 9- (1) Ülkemizin içinde bulunduğu COVID-19 kaynaklı olağanüstü durum göz önüne alındığında; insan vücuduna doğrudan temas eden dezenfektan ihtiyacının karşılanması adına sağlık kurum ve kuruluşlarında kullanımları hariç olmak üzere biyosidal ürünün fiziksel ve kimyasal analizleri ve Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerin sunulması neticesinde 3 ay süreli geçici...

  30 Nisan 2020

 • TİTCK – Tıbbi Cihaz Laboratuvar Test ve Analiz Süreçlerine Yönelik Online Eğitim Semineri

  Kurumumuzca “Yeni AB Tıbbi Cihaz Direktiflerine uyumlu laboratuvar test ve analiz süreçlerinde aktif rol alabilecek nitelikte personelin eğitimi ile kalite kontrol süreçlerinin etkililiği artırılarak sektörel süreklilik sağlanması” amacı ile Lisans üstü eğitim görenler, ilgili Meslek Örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışan kişilere kontenjan dahilinde 12.05.2020 tarihinde online olarak “Tıbbi Cihaz Laboratuvar Test ve Analiz Süreçlerine...

  23 Nisan 2020

 • TİTCK – Tüm İlaç Firmalarının Dikkatine!

  Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen COVID-19 pandemisi nedeni ile İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı iş ve işlemlerine ilişkin süreçlerde yaşanması öngörülen sorunlar değerlendirilmiştir. Bunlara bağlı olarak Dairemiz süreçlerinde aksaklık yaşanmaması adına; ikinci bir duyuru yayımlanana kadar belirli süreçlerde izlenecek yollara ilişkin düzenlemeler aşağıda yer almaktadır. Süreçlerde; apostilli veya konsolosluk onaylı belge sunulamadığında, apostil tasdiki veya...

  22 Nisan 2020

 • Klinik Araştırma Taraflarının Dikkatine!

  “COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Klinik Araştırmalarda Alınacak Tedbirler” Klinik araştırma nedir? Potansiyel ilaçların, tıbbi cihazların, diğer tanı/tedavi ürün ve yöntemlerinin kamunun kullanımına sunulması için bu ürün/yöntemlerin güvenliliğinin ve etkililiğinin bir dizi araştırma ile ispatlanması gerekir. Gönüllü kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen ve tıbbi bilgi elde etmeyi amaçlayan bu bilimsel çalışmalara klinik araştırma denir. Klinik araştırmalar yeni tedavi yöntemlerini/ürünlerini...

  21 Nisan 2020

 • TİTCK

  Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) Firma İletişim Bilgileri Güncelleme ve Firma Kayıtları Hakkında Duyurusu! Elektronik Başvuru Sisteminde (EBS) kayıtlı firmaların adres, iletişim ve KEP adresi bilgilerinde hatalar tespit edilmiştir. Firmalara kayıtlı adresleri üzerinden gönderilen birçok resmi yazı adres hatası nedeniyle geri dönmekte, KEP adresleri üzerinden gönderilen yazılar ise KEP adresinin hatalı veya aktif olmaması nedeniyle ulaştırılamamaktadır....

  21 Nisan 2020

 • Ürün Takip Sistemi (ÜTS)

  ÜRÜN KAYITLARININ GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU! Ürün kaydındaki özellikle içerikteki ürün miktarı, raf ömrü, sınırlı kullanım olup olmadığı, SUT eşleşmesi olup olmadığı vs. gibi alanların yanlış veriler içermesinden kaynaklı olarak ürün hareketlerinde çeşitli sorunlar çıkmaktadır. Bu sorunların giderilmesi için aşağıda yer alan veri alanları 20/04/2020 tarihi itibariyle başvurusuz güncellemeye açılacak olup 20/07/2020 tarihine kadar açık kalacaktır....

  21 Nisan 2020