logo

 • E-Posta

  info@utsmedimed.com
 • İletişim

  0531 515 1010
  0541 528 9456

RESMİ DUYURULAR

 • 14.08.2020 Tarihli Telafi Sınavı Hk.

  TCESİS telafi sınavı 14.08.2020 Cuma günü yapılacaktır. Eğitimi açılan kursiyerlerin sınavlarının açılabilmesi için asgari eğitim devam şartını sağlamaları gerekmektedir. Sınava giriş öncesi devam kontrolünde dikkate alınacak son tarih 12.08.2020 Çarşamba günü saat 23:59 dur. *Satış ve tanıtım elemanı eğitimi Mevzuat ve Tıbbi etik eğitimlerini içermektedir. Otomatik olarak bütün dersler açılmasına rağmen yalnızca satış tanıtım elemanı...

  7 Ağustos 2020

 • 06.08.2020 Tarihli Sınav Hakkında

  TCESİS sınavı 06.08.2020 Perşembe günü yapılacaktır. 06.08.2020 tarihli sınava katılabilmek için yeni başvuracak adayların online başvuruya ek olarak en geç 27.07.2020 günü saat 17:00 ‘ye kadar başvuru evrakları Mustafa Kemal Mahallesi 2141.Sokak No:11/12 ÇANKAYA/ANKARA adresine kargo yolu ile eksiksiz olarak ulaşmış ve eğitim alanlarına uygun eğitim ücretleri ödenmiş olmalıdır. Ödemeler bankaların çalışma saatleri nedeniyle 16:00′...

  21 Temmuz 2020

 • TÜRKİYE, İLAÇ ALANINDA DÜNYADAKİ KURALLARI BELİRLEYEN ULUSLARARASI UYUM KONSEYİ’NE TAM ÜYE OLARAK KABUL EDİLDİ

  Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) tam üyelik başvurusu, Uluslararası Uyum Konseyinin 27 Mayıs tarihli toplantısında oy birliğiyle kabul edildi. Bu sayede ülkemizde ruhsatlandırılan beşeri tıbbi ürünlerin, yapılan klinik çalışmaların, yürütülen farmakovijilans faaliyetlerinin uluslararası standartları karşıladığı tescil edilmiş oldu. 2017 Kasım ayından beri Konseye gözlemci statüsünde katılan TİTCK, üyelik kriterlerinin tamamını...

  17 Temmuz 2020

 • Biyosidal Firmalarının Dikkatine

  13.09.2019 tarihli ve 30887 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 12.03.2020 Tarihli ve 31066 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Türkiye İlaç ve...

  6 Temmuz 2020

 • 10.07.2020 Tarihli Sınav Hk.

  TCESİS sınavı 10.07.2020 Cuma günü yapılacaktır. 10.07.2020 tarihli sınava katılabilmek için yeni başvuracak adayların online başvuruya ek olarak en geç 02.07.2020 günü saat 17:00 ‘ye kadar başvuru evrakları Mustafa Kemal Mahallesi 2141.Sokak No:11/12 ÇANKAYA/ANKARA adresine kargo yolu ile eksiksiz olarak ulaşmış ve eğitim alanlarına uygun eğitim ücretleri ödenmiş olmalıdır. Ödemeler bankaların çalışma saatleri nedeniyle 16:00′...

  3 Temmuz 2020

 • YASAL OLARAK GEÇERLİLİĞİ BULUNMAYAN UYGUNLUK SERTİFİKALARI

  Bilindiği üzere, tıbbi cihazların tasarımına, sınıflandırılmasına, imalatına, uygunluk değerlendirme işlemlerine, piyasaya arz edilmesine, hizmete sunulmasına ve denetlenmesine ilişkin tüm yasal gereklilikler; 07/06/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ile 09/01/2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı...

  3 Temmuz 2020

 • 03.07.2020 Tarihli Sınav Hakkında

  TCESİS sınavı 03.07.2020 cuma günü yapılacaktır. 03.07.2020 tarihli sınava katılabilmek için yeni başvuracak adayların online başvuruya ek olarak en geç 25.06.2020 günü saat 17:00 ‘ye kadar başvuru evrakları Mustafa Kemal Mahallesi 2141.Sokak No: 11/12 ÇANKAYA/ANKARA adresine kargo yolu ile eksiksiz olarak ulaşmış ve eğitim alanlarına uygun eğitim ücretleri ödenmiş olmalıdır. Ödemeler bankaların çalışma saatleri nedeniyle...

  22 Haziran 2020

 • TCESİS-26.06.2020 Tarihli Sınav Hk.

  TCESİS sınavı 26.06.2020 cuma günü yapılacaktır. 26.06.2020 tarihli sınava katılabilmek için yeni başvuracak adayların online başvuruya ek olarak en geç 18.06.2020 günü saat 17:00 ‘ye kadar başvuru evrakları Mustafa Kemal Mahallesi 2141. Sokak No: 11/12 ÇANKAYA/ANKARA adresine kargo yolu ile eksiksiz olarak ulaşmış ve eğitim alanlarına uygun eğitim ücretleri ödenmiş olmalıdır. Ödemeler bankaların çalışma saatleri...

  17 Haziran 2020

 • BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINDA KULLANILAN FİYAT DEKLARASYON BELGESİ HAKKINDA DUYURUSU

  Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen COVID-19 pandemi nedeni ile beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılması ve gerçek kaynak fiyat değişikliklerinin bildirilmesi süreçlerinde apostilli veya konsolosluk onaylı belge sunulamadığın da, apostil tasdiki veya konsolosluk onayı olmadan ilgili belgeler pandemi sürecinde firma taahhüdü ile kabul edilecektir. Başvuru üst yazısında apostilli veya konsolosluk onaylı belgenin firma tarafından daha sonra...

  17 Haziran 2020

 • SERBEST BÖLGELERDE ÜRETİM YAPAN FİRMALAR VE ÜRETİLEN TIBBİ CİHAZLAR

  2020/ÜTSG-2 Sayılı Duyuru; Bilindiği üzere “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmış olup ilgili Yönetmelik ile piyasaya arz edilen tıbbi cihazların satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik’ te tıbbi cihazların satış ve dağıtımının yapıldığı yerler, satış merkezi olarak...

  15 Haziran 2020