logo

  • E-Posta

    info@utsmedimed.com
  • İletişim

    0531 515 1010
    0541 528 9456

Bizden Haberler

Biyosidal Firmalarının Dikkatine Biyosidal Firmalarının Dikkatine

13.09.2019 tarihli ve 30887 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 12.03.2020 Tarihli ve 31066 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu görev alanına dâhil edilen insan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünler (ürün tipi-1 ve ürün tipi-19) ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin ürünlerin piyasaya arzı ve ürünlere erişim ile ilgili sorunların önüne geçilmesi için güncellenen usûl ve esasları içeren 03.07.2020 tarihli E.155430 sayılı Genelge ekte yer almaktadır.

Bu kapsamda yukarıda adı geçen biyosidal ürün gruplarına yönelik başvuruların, Genelge ekinde yer alan “Biyosidal Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19’a Yönelik Usûl ve Esaslar” doğrultusunda hazırlanması gerekmektedir.

Duyuru içeriğine buradan erişebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir