logo

  • E-Posta

    info@utsmedimed.com
  • İletişim

    0531 515 1010
    0541 528 9456

Bloglar

Apostil Nedir? Apostil Nedir?

Apostil Nedir?

Ülke dışında kullanılacak olan belgenin, gerçeğe dayalı ve kullanılabilir olduğunu doğrulayan onay sistemine apostil denir. Apostil kuralı Lahey sözleşmesine taraf olan devletler arasında geçerlidir. Yurt dışında hazırlanmış belgenin apostil onayı varsa Lahey sözleşmesine taraf devletlerde ayrıca başka bir onay şerhi aranmaz. Apostil onaylı olan tüm belgeler ülkemizde yapılmış gibi değerlendirilir. Yapılan işlemlerde apostil onayı yoksa belgenin hazırlandığı ülkedeki temsilcilikler (konsolosluklar) tarafından onayı gereklidir.
Yurt dışında resmi bir belge temsilcilik (konsolosluklar) tarafından onay işlemi yapılmışsa, ülkemizde kullanılması için, önce belgenin tercüme işlemi gerçekleştirilerek kullanımı sağlanır. Lahey sözleşmesi dışında yurt dışından getirilen evrak, getirilen ülke ile olan ikili anlaşma şartlarına bağlıdır. Bu durumda o ülke ile yapılan anlaşma içeriğine bakmak gerekir. Lahey sözleşmesine taraf olmayan bir ülkeye evrak iletilirken şu hususlar dikkate alınarak belge geçerliliği sağlanır; Önce belge gönderilecek olan ülke diline çevirisi gerçekleştirilir. Çeviri yeminli çevirmen tarafından yapılır. Sonrasında Noter onayına sunulup belge resmiyete kavuşturulur. Noter onayı gerçekleşen belge noterin bulunduğu yerdeki valilik ya da kaymakamlık tarafından belgenin geçerliliği doğrulanır. Belgenin gönderileceği ülkenin konsolosluğuna iletilerek diplomatik olarak onaylatılması sağlanır.
Sonuç olarak belge hangi ülkede düzenlenmiş ise apostil o ülkenin makamları rafından yapılır. Fahri konsolosların onaylarının geçerliliği yoktur. Lahey sözleşmesinin amacı taraf ülkelerden birinde düzenlenen resmi belgelerin diplomasi ve konsolosluk onayı gerektirmeden iş yoğunluğunu aza indirerek kısa sürede diğer taraf ülkede kullanılmasını sağlamaktır. Apostil hazırlama ve onaylatma süreçleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir