logo

  • E-Posta

    info@utsmedimed.com
  • İletişim

    0531 515 1010
    0541 528 9456

Bloglar

Aglomerat, Nanomateryal, Agregat, Partikül, Türev, Cansız Aglomerat, Nanomateryal, Agregat, Partikül, Türev, Cansız

Aglomerat;

Bireysel bileşenlerin yüzey alanlarının toplamına benzer olan ve zayıf bağlarla bağlanmış partiküller veya agregatlar topluluğudur.

Nanomateryal;

Serbest halde veya agregat ya da aglomerat halinde partiküller içeren ve sayı-boyut dağılımında partiküllerin %50 veya daha fazlası için, dış boyutlardan biri ya da daha fazlasının 1-100 nm boyut aralığında olduğu doğal, rastlantısal veya üretilmiş materyaldir.

Agregat;

Güçlü bağlarla bağlanmış veya birleşmiş partiküllerden oluşan partiküldür.

Partikül;

Tanımlanmış fiziksel sınırları olan çok küçük madde parçasıdır.

Türev;

İmalat süreci vasıtasıyla insan veya hayvan doku veya hücrelerinden ekstrakte edilen “hücresel olmayan maddedir.

Cansız;

Metabolizma veya çoğalma potansiyeli olmayandır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir