logo

 • E-Posta

  info@utsmedimed.com
 • İletişim

  0531 515 1010
  0541 528 9456

DUYURULAR

 • 2019/ÜTSG-10 ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ TEKİL TAKİP SÜREÇLERİ HAKKINDA ERTELEME DUYURUSU! DEVAMINI OKU

  Tüm ürün gruplarında tekil takip işlemi, 31.10.2019 tarihinde zorunlu hale geleceği belirtilmişti. Ancak bilgi eksikliği olan konuların açığa kavuşturulması amacıyla bu tarih 01.01.2020 tarihine ertelenmiştir. Duyuru içeriğine buradan erişebilirsiniz.

 • SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ DEVAMINI OKU

  Sosyal Güvenlik Kurumu, (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ yayımlamıştır. Tebliğ Resmî Gazete’ de yayımlanmış olup içeriğine buradan erişebilirsiniz.

 • 2019/ÜTSG-09 Sayılı Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen ürünler ile birlikte kullanılan tıbbi cihazların ÜTS kaydına ve tekil bildirimlerine ilişkin duyuru DEVAMINI OKU

  2019/ÜTSG-09 Sayılı Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen ürünler ile birlikte kullanılan tıbbi cihazların ÜTS kaydına ve tekil bildirimlerine ilişkin duyuru yayımlanmıştır. Duyuru içeriğine buradan erişebilirsiniz.

 • AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK DEVAMINI OKU

  Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelikte yapılan değişiklik içeriğine ve ekine buradan erişebilirsiniz.

 • DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK ‘’RESMİ GAZETE’’ DEVAMINI OKU

  Diyaliz Merkezleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığına ilişkin 24 Eylül 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan ve diyaliz merkezlerinde asgari bulundurulması gereken ilaçlar hakkındaki içeriğe buradan ulaşabilirsiniz.

 • KAMU SAĞLIK TESİSLERİ RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ ‘’RESMİ GAZETE’’ DEVAMINI OKU

  Birinci, İkinci ve Üçüncü basamak kamu sağlık tesisleri ruhsatlandırma yönetmeliği 20 Eylül 2019 tarihinde Resmî Gazetede yayımlandı. Yönetmeliğin içeriğine buradan erişebilirsiniz.

 • Farmakovijilans Yetkililerine Yönelik Eğitim Duyurusu! DEVAMINI OKU

  Farmakovijilans yetkililerine yönelik 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan eğitim toplantısına ilişkin duyuru detayına BURADAN ulaşabilirsiniz.

 • Tekil Takip İçin UDI Kuralları Hakkında Duyuru! DEVAMINI OKU

  Bilindiği üzere; insülin kalem iğne ucu ve şeker ölçüm çubuklarının kayıtları ve mezkur ürünlerin geri ödemesine esas teşkil etmek üzere tekil bildirimleri Ürün Takip Sistemi üzerinde yürütülmektedir.
  Bu bağlamda bahse konu ürünlerin geri ödemelerinin daha sağlıklı ve izlenebilir olması adına ve dağıtım kanalları arasında yer alan ecza depolarının ve eczanelerin tekil bildirimleri daha sağlıklı ve hızlı yönetebilmeleri amacıyla bu ürünlerin Avrupa Birliği Komisyonu tarafından da belirlenmiş olan Unique Device Identification (UDI) kurallarına uygun olarak karekod veya lineer barkod ile izlenebilme gerekliliği oluşmuştur.
  01.01.2020 tarihi itibariyle söz konusu ürünlerden bu gereklilikleri karşılayanlar geri ödeme sürecinde ve dağıtım kanalları noktasında tercih sebebi olacak olup; yurt dışından ithal edilen ürünlerin üreticisi tarafından bu gerekliliklerin yerine getirilmemesi halinde ülkemizde piyasaya arz eden ithalatçı firmalar tarafından kutu üzerine UDI kurallarına uygun karekod veya lineer barkod basılarak piyasaya arz edilebileceği hususunda duyuru yayımlanmış olup duyuru içeriğine BURADAN ulaşabilirsiniz.

 • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Fiziksel Evrak Teslimine İlişkin Duyurusu DEVAMINI OKU

  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna teslim edilmesi gereken fiziksel evrak teslimi hakkındaki duyuruya BURADAN ulaşabilirsiniz.

 • Sosyal Güvenlik Kurumu D Grubu Başvuruları Hakkındaki Duyurusu DEVAMINI OKU

  SGK D grubu başvurular için 01.08.2019 tarihinden itibaren SUT kodu eşleştirmeleri bu duyuru neticesinde C grubu başvuru olarak yapılacaktır. Duyuru içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.